เกมคาสิโน สมาพันธ์นักศึกษา

เกมคาสิโน สมาพันธ์นักศึกษา

เกมคาสิโน สมาพันธ์นักศึกษารัฐศาสตร์จุฬาฯ สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกผ่านเสื้อผ้า (ภาพ: facebook.com/smopolscichula)

“ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเรียนคณะไหน แต่ผมสังเกตว่าอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ไม่ค่อยเคร่งครัดนัก อาจารย์บางท่านไม่พอใจนักศึกษาที่ไม่ใส่ชุดนักศึกษา เครื่องแบบในชั้นเรียน แต่นักเรียนยังไม่ได้รับการลงโทษ” กฤตภัสร์กล่าว

มาตรา 1 ของข้อบังคับ มช. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2555 ระบุว่า จุดประสงค์ของการแต่งกายคือให้นิสิตแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นระเบียบ และเหมาะสม เพื่อให้สังคมเคารพและยอมรับ นำศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและ มหาวิทยาลัย. อัจฉรากล่าวว่าวรรคนี้อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องมีการแต่งกายของมหาวิทยาลัย

“สังคมยอมรับนักเรียนในเครื่องแบบ มช. โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าการสวมเครื่องแบบช่วยให้นักเรียนไม่ต้องกังวลกับการเลือกว่าจะใส่อะไร นอกจากนี้ จะไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนกับชุดเครื่องแบบของ มช. ในราคาที่ไม่แพง” อัจฉรากล่าว

ความคิดเห็นบางอย่างบนอินเทอร์เน็ตไม่เห็นด้วยกับนักเรียนที่ไม่ต้องการสวมเครื่องแบบ พวกเขาถามว่านักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรหากต้องทำงานในบริษัทที่กำหนดให้พนักงานสวมเครื่องแบบ กฤตภาส กล่าวว่า การเป็นพนักงานบริษัทต่างจากการเป็นนักศึกษา

“นักศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อการศึกษาต่างจากพนักงาน และมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา สถานศึกษาเหล่านี้ควรให้นักศึกษามีอิสระในการคิด” กฤตภาส กล่าว

ในปี 2020 สมาพันธ์นักศึกษารัฐศาสตร์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแบบของนักศึกษาจาก 20 คณะ ผลการวิจัยพบว่า 91.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามชอบเครื่องแบบ แต่ไม่บังคับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 สมาพันธ์นักศึกษายังไม่ได้ทบทวนประเด็นนี้อีกครั้ง

“ความคิดเห็นในการสำรวจทำให้เหตุผลในการยกเลิกข้อกำหนดในการสวมเครื่องแบบ นักเรียนหญิงกล่าวว่าการติดกระดุมเสื้อนั้นยากและใช้เวลามากเกินไป นอกจากนี้ ผู้หญิงยังต้องใช้เงินมากกว่าผู้ชายในเครื่องแบบ เพราะมีเสื้อบางประเภทและ กระโปรงตามระเบียบกำหนด นักศึกษาที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬายังบอกด้วยว่าชุดนักศึกษาไม่สะดวกสำหรับกิจกรรมบางอย่าง เราส่งผลการสำรวจความคิดเห็นและความคิดเห็นทั้งหมดไปยังอธิการบดี มช. ผ่านรัฐบาลนักศึกษา มธ. แต่ไม่มีเสียงตอบรับ ความท้าทายคือผู้บริหารไม่เคยฟังสิ่งที่นักเรียนต้องการ แต่เราจะจัดแคมเปญอีกครั้งพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสาเหตุของเรา”

กฤตภาสกล่าว

เกมคาสิโน สมาพันธ์นักศึกษา

‘I Am A Pride Of CMU’ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รูปภาพ: facebook.com/sddcmu)

ผู้บริหาร มช. ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเท่านั้น แต่ผู้บริหาร มช. ยังต้องรับมือกับความเคลื่อนไหวของสภานักเรียน มช. ซึ่งจัดโพลยกเลิกกฎการแต่งกาย อย่างไรก็ตาม อัจฉรากล่าวว่าเธอไม่แปลกใจกับโพลนี้

“ผลสำรวจไม่น่าแปลกใจเพราะแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แบบสำรวจนี้ไม่ได้ตั้งคำถามเฉพาะเรื่องระเบียบข้อบังคับที่เหมือนกัน แต่ยังตั้งคำถามเรื่องการแต่งกายตามเพศ ที่มช. เราพบกันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หนึ่งเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสภานักเรียน สมาพันธ์นักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร และประธาน เราทำงานร่วมกับนักศึกษา ดังนั้นเราจึงรับฟังพวกเขาและหารือเพื่อหาทางประนีประนอม” อัจฉรากล่าว เกมคาสิโน

Credit by : Ufabet